მიწოდება

საქონლის მიწოდება

ამანათების მიწოდება ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.

  • თბილისის მასშტაბით მიწოდება უფასოა, თუ საქონლის ღირებულება აღემატება 200 ლარს.
  • თუ საქონლის ღირებულება 200 ლარს არ აღემატება მიწოდების საფასური შეადგენს 5 ლარს.


საქონლის დაბრუნება

საქონლის დაბრუნება ქვემოთ აღნიშნული პირობების შესაბამისად:

1. მომხმარებლისთვის გადაცემის დროს საქონელს გააჩნია ფიზიკური დაზიანება.

2. შეკვეთილი საქონელი განსხვავებულია იმ საქონლისაგან, რომელიც აღნიშნულია შეძენის ინვოისზე და საგარანტიო ტალონზე.

3. აღნიშნული პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში საქონელი ბრუნდება გამყიდველთან.

4. გამყიდველი უზრუნველყოფს დაზიანებული ან განსხვავებული საქონლის შეცვლას ახლით ან ანალოგიურით მყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე.