კომპანიებისათვისსაგარანტიო და სერვისის  მომსახურება

პროდუქციის სპეციალური ფასები
პროექტების რეგისტრაციისას

ბონუს პროგრამები
(ერთგულების პროგრამა, აქციები
და სეზონური ფასდაკლებები)

IT მომსახურება და ადმინისტრირება

სერვერული ინფრასტრუქტურის
მხარდაჭერა

IT სერვისების უწყვეტობის მართვა

IT მმართველობის სისტემის შემუშავება


IT აუდიტი შეფასება
საერთაშორისო სტანდარტებისა და
მეთოდოლოგიების მიხედვით

IT პროცესების მოწყობა

კიბერუსაფრთხოება:
კიბერუსაფრთხოების დანერგვა

შეღწევადობის ტესტირება

ქსელის უსაფრთხოების
 მოწყობა
https://beon.ge/delivery/
უფასო მიწოდება