კვანტური გამოთვლები

06/13/2022

 კვანტური კომპიუტერების გამომთვლელი სიმძლავრეების ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელია კუბიტების რაოდენობა.მაგალითად,2021 წელს ჩინელი ტექნიკოსების ჯგუფმა წარმატებით გამოსცადა და გაუშვა 66 კუბიტიანი სისტემა Zuchongzhi 2.მათი თქმით,სუპერკომპიუტერი   Zuchongzhi 2 მილიონჯერ უფრო სწრაფად ატარებს გამოთვლებს ვიდრე მისი უახლოესი კონკურენტი Google Sycamore.


უნდა აღინიშნოს რომ, წელს კომპანია IBM -ემი გეგმავს შექმნას 433 კუბიტიანი კომპიუტერი,ხოლო 2023 წელს კუბიტების რაოდენობას 1000-მდე გაზრდის.