დაბრუნება

საქონლის დაბრუნება ქვემოთ აღნიშნული პირობების შესაბამისად:

1. მომხმარებლისთვის გადაცემის დროს საქონელს გააჩნია ფიზიკური დაზიანება.

2. შეკვეთილი საქონელი განსხვავებულია იმ საქონლისაგან, რომელიც აღნიშნულია შეძენის ინვოისზე და საგარანტიო ტალონზე.

3. აღნიშნული პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში საქონელი ბრუნდება გამყიდველთან.

4. გამყიდველი უზრუნველყოფს დაზიანებული ან განსხვავებული საქონლის შეცვლას ახლით ან ანალოგიურით მყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე.